Ochrana osobních údajů a informace o souborech Cookies

Ochrana osobních údajů

Fyzická osoba Monika Boxanová, České Budějovice
37001 prohlašuje, že chrání osobní údaje uživatelů, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. A) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplívajících z níže uvedených důvodů. Použitím těchto Internetových stránek, sociálních sítí a odesláním dotazu na našich internetových stránkách dáváte svůj souhlas s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují. Pokud s podmínkami, jež tyto Zásady vymezují, nesouhlasíte, naše Internetové stránky, sociální sítě a dotazy, prosím, nepoužívejte a nenavštěvujte.

1. Data, která nám poskytujete

Kontaktní formulář
Zasláním dotazu na našich webových stránkách nám sdělujete svoje jméno, příjmení, nebo název firmy, e-mail, adresu webu (volitelné.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

a) Získáváme data z vašich zařízení a sítí, včetně údajů o lokalitě
Využíváme služeb Google Analytics. Když navštívíte nebo opustíte naše Služby (včetně našich zásuvných modulů nebo souborů cookie nebo podobné technologie na jiných webech), získáme adresu URL jak webu, ze kterého jste přišli, tak webu, na který jste přešli. Také získáme informaci o vaší IP adrese, proxy serveru, operačním systému, webovém prohlížeči a zásuvných modulech, identifikátoru a funkcích zařízení a/nebo vašem poskytovateli internetu nebo mobilních služeb. Pokud používáte naše Služby na mobilním zařízení, toto zařízení nám bude odesílat údaje o vaší lokalitě v závislosti na nastavení vašeho telefonu.

b) Formulář na našich webových stránkách
Osobní údaje, které nám poskytnete při kontaktování nás pomocí formuláře na webu www.eduwelda.cz , bude Správce zpracovávat v rozsahu, v jakém vámi byly poskytnuty v souvislosti s vaším dotazem:

– Vaše e-mailová adresa
– Jméno
(dále společně jen „osobní údaje“)

Ostatní osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s návštěvou našich stránek budeme jako správce zpracovávat na základě výše uvedeného ustanovení.

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování vašich osobních údajů je reakce na Váš dotaz, který jste zaslali skrze kontaktní formulář.

4. Doba uložení osobních údajů

Správce bude vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nejvýše nutnou pro zpracování.

5. Kde se budou vaše údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v e-mailových schránkách.

6. Odvolání osobních údajů

Prohlížením našich webových stránek a sociálních sítí nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas kdykoli zrušíte opuštěním našich webových stránek.

7. Poučení o vašich právech

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám v jakékoli svoje osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z vaší strany dobrovolné.

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tímto však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před takovým odvoláním souhlasu;
b) právo osobní údaj opravit či doplnit;
c) právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů;
d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
e) právo požadovat přenesení údajů;
f) právo na přístup ke svým osobním údajům;
g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech
i) a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

8. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. Není možné zaručit 100% bezpečnost ve smyslu toho, že se k vašim osobním údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostního opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

9. Zákonné oprávnění ke zpracovávání

Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budeme jen v případech, kdy k tomu máme zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi (např. pro objednání služeb, kde je tato smlouva vyžadována) a „oprávněný zájem“ – kontaktní formulář. V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky.

V platnosti od 25. května 2018

Informace o souborech Cookies

Co jsou to soubory Cookies

Cookies jsou velmi malé textové soubory obsahující minimální množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě stránky se soubory Cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která Vás díky Cookies rozpozná

Cookies jejich účel a funkce

Prohlížeče jsou standardně nastaveny tak, aby Cookies přijímaly. Vždy máte možnost nastavit prohlížeč tak, tak abyste Cookies zablokoval, nebo aby Vás o použití Cookies prohlížeč informoval. Bez některých typů Cookies nebudou webové stránky plně funkční.

Na našich stránkách používáme tyto soubory cookies

Na webových stránkách https://eduwelda.cz   používáme tyto typy Cookies:

Nezbytně nutné soubory Cookies
Jedná se o soubory Cookies první strany, které používáme výhradně my pro provoz našich webových stránek – https://eduwelda.cz. Proto tyto nezbytně nutné Cookies nelze deaktivovat a pro jejich užívání není nutný Váš souhlas.

Analytické soubory Cookies
Jsou používány pro souhrnný anonymizovaný sběr informací o počtu uživatelů a jejich vzorech chování na našich webových stránkách. Tato data nám pomáhají vylepšit způsob, kterým naše webové stránky fungují.

Cílené Cookies
Tyto informace jsou sdíleny s třetími stranami za účelem cíleného reklamního sdělení. Cílené Cookies shromažďují informace o stránkách, které jste navštívili, a odkazech, které jste na nich sledovali.. Užití těchto informací umožňuje třetím stranám, aby webové stránky a reklamy na nich zobrazené více odpovídaly Vašim zájmům.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/